Domov » Articles posted by Dejan Klasinc (Page 418)

Nogometna tekma brezdomcev

Tudi na  Ptuju smo bili v sredo, 21. marca, pri?a nenavadni nogometni tekmi, eni izmed mnogih, ki se trenutno odvijajo po vsem svetu. V športni dvorani Mladika so se na eni izmed desetih tekem v Sloveniji, ki so del projekta Svetovnega prvenstva brezdomcev v nogometu,  pomerile štiri ekipe. Mednarodnemu projektu, v katerem že od leta 2003 brezdomci iz razli?nih držav merijo mo?i ...

Preberi več

21. festival Turizmu pomaga lastna glava

V ?etrtek, 22. marca, je na Osnovni šoli Olge Megli? potekal 21. regijski festival Turizmu pomaga lastna glava. Osnovnošolci iz spodnjega podravja so pripravili odli?no izdelano razstavo, na kateri so predstavili zna?ilnosti njihovih krajev, in izdelali raziskovalne naloge, ki so jih na igriv na?in predstavili tudi gledalcem in komisij U?enci osmih osnovnih šol iz Tomaža, Dest ...

Preberi več

Kristina Dokl naj bi tudi v prihodnje vodila dom upokojencev

Magistra Kristina Dokl je v mestnem svetu dobila soglasje za nov mandat direktorice ptujskega doma upokojencev. Dom vodi že štiri mandate, v prihodnosti pa jo zaradi pomanjkanja prostora v domu ?aka še en velik projekt - širitev doma na prostoru, kjer sedaj še stoji vrtec. Doklova je bila edina izmed treh kandidatk, ki je izpolnjevala vse razpisne pogoje. Dobila je soglasno podpo ...

Preberi več

Nova avtobusna postaja v letu 2010č

V predvolilnem ?asu je takratni kandidat za župana, dr. Štefan ?elan, med drugim obljubljal tudi izgradnjo nove avtobusne postaje na Osojnikovi cesti in postavitev poslovno-stanovanjskega kompleksa na podro?ju sedanje avtobusne postaje. župan je povedal, da naj bi nova avtobusna postaja stala nasproti železniške postaje, vanjo pa naj bi se tudi preselili vsi lastniki lokalov na dosedanji posta ...

Preberi več

Božena Bratuž dobila soglasje k ponovnemu imenovanju

Na izredni seji ptujskega mestnega sveta, 7. marca, so svetniki z veliko ve?ino dali soglasje k ponovnemu imenovanju Božene Bratuž za ravnateljico Vrtca Ptuj. To bo zanjo, ?e jo bo potrdil tudi minister Zver, že kar sedmi mandat na tem položaju. Bratuževa pravi, da je njeni odlo?itvi, da ponovno kandidira, gotovo botrovala tudi vzpodbuda njenih sodelavk in sodelavcev. V naprej napovedovati, ali bo tudi mnen ...

Preberi več

Priprave na razstavo Dobrote slovenskih kmetij

Priprave na razstavo Dobrot slovenskih kmetij, ki bo na Ptuju med 18. in 21. majem, so že v polnem teku. Prireditev, ki jo pripravlja Kmetijsko gozdarska zbornica Ptuj, bo letos že osemnajsti? zapored. Na njej se bodo s svojimi doma?imi izdelki predstavili pridelovalci iz domala vse Slovenije ter tudi iz avstrijske Koroške. Razstava živil je le zaklju?ek celotne prireditve Dobrot slovenskih kmetij. V ...

Preberi več

Razstava unikatno izdelanega nakita iz lesa

V avli hotela Mitra je od 15. marca na ogled prodajna razstava ro?no izdelanega nakita iz lesa. Prstani, zapestnice, uhani in verižice so še posebej zanimivi, saj je avtor Sre?ko Molk poleg doma?ih vrst lesa uporabil tudi manj znane in nekatere tudi zelo cenjene vrste tropskega lesa. Avtor poleg nakita sicer izeluje tudi druge predmete, kot so okvirji za slike, pohištvo ter reliefne oblik ...

Preberi več

Delo zimske službe pri Komunalnem podjetju Ptuj

"Zimska služba Komunalnega podjetja Ptuj izvaja pluženje in posipavanje v MO Ptuj in sicer na obmo?ju samega mesta Ptuja, primestne ?etrti Grajena, Rogoznica in Budina Brstje. Zadnjo akcijo odstranjevanja snega so izvedli 19. in 20. marca in sicer z 22-imi plužnimi sredstvi. Izvajanje del je bilo oteženo le v starem mestnem jedru Ptuja zaradi velikega števila parkiranih vozil. Podrta drevesa na ...

Preberi več

Tekmovanje Legobum 2007

V Poklicni in tehniški elektro šoli na Ptuju so v soboto, 17.3. pripravili regijsko tekmovanje u?encev osnovnih šol z mobilnimi roboti. Sodelovalo je 16 osnovnih šol iz Podravja in Zasavja.   Tekmovanje Legobum 2007 na srednji Elektro šoli pripravljajo v okviru projekta Pfare 2003. Z njim želijo med mladimi pove?ati zanimanje za tehniko, saj v Sloveniji prim ...

Preberi več

Poslanka Mojca Drčar Murko na Gimnaziji Ptuj

  V petek 16.3. se je z dijaki in dijakinjami ptujske gimnazije pogovarjala poslanka Mojca Dr?ar Murko. Govorila je o migrantski problematiki, problemu etni?nih in rasnih manjšin v državah EU in problemu kršitev ?lovekovih pravic. Pogovor so na Gimnaziji Ptuj pripravili v okviru filozofije, sociologije in debatnega kluba. V soboto, pa so na Gimnaziji Ptuj gostili ...

Preberi več
Na vrh