Domov » 2012 » marec (Page 3)

Invalidnost kot življenje in zaposlitev

Mestna ob?ina Ptuj in Obmo?na služba Ptuj Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje sta v okviru projekta Ob?ina po meri invalidov pripravila okroglo mizo na temo Invalidnost kot življenje in zaposlitev. Pri zaposlovanju invalidnih oseb sta pomembni dve plati. Ena od teh je plat delodajalcev, ki je bila predstavljena na okrogli mizi, zbranim pa so želeli invalidnost približati kot nekaj vsakdanjega in kot ...

Preberi več

Zavec je pripravljen

Dejan Zavec se je zadnjih nekaj mesecev intenzivno pripravljal na naslednji profesionalni dvoboj, ki bo na sporedu to soboto, 24. marca, ko se bo pomeril za naslov medcelinskega prvaka v velterski kategoriji po verziji WBO z Bethuelom Uushonom. Namibijski boksar ima za seboj sedemindvajset dvoboj, izmed katerih jih je petindvajset dobil, en se je kon?al neodlo?eno in enega je izgubil. Dejan Zavec v soboto z ...

Preberi več

Pred nami je akcija Očistimo Slovenijo 2012

24. marca 2012 bo drugi? v zgodovini Slovenije organizirana vseslovenska prostovoljska okoljska akcija O?istimo Slovenijo. V Mestni ob?ini Ptuj bo v osmih ?etrtnih skupnostih skupno dvajset zbirnih mest. Na njih bodo prisotni koordinatorji, ki bodo razdelili vre?ke in podali informacije v zvezi z lo?enim zbriranjem frakcij v ?istilni akciji. Osnovni cilji projekta O?istimo Slovenijo 2012 so povezati skoraj ...

Preberi več

Menjava zimskih za letne pnevmatike

Od 15. marca naprej lahko vozniki zamenjajo zimske z letnimi pnevmatikami. Glede nato, da se je zima o?itno že poslovila, se je kar veliko voznikov že odlo?ilo za menjavo pnevmatik že v teh prvih dneh. Letne pnevmatike za razliko od zimskih niso obveznem, a se je v praksi pokazalo, da se le te bistveno bolje izkažejo v toplem vremenu, kot zimske. Zraven tega pa je pomemben faktor tudi, da z letnimi pnevmati ...

Preberi več

Stališče ptujskih poslancev do družinskega Zakonika

To nedeljo se bomo znova odpravili na voliš?a. Na referendumu se bomo izrekli o tem ali smo za ali proti družinskemu Zakoniku. Zagovorniki in nasprotniki so svoja stališ?a predstavljali na okroglih mizah, nas pa je zanimalo, kakšno je stališ?e ptujskih poslancev. Družinski Zakonik prinaša številne novosti, po mnenju zagovornikov pa pomembno izboljšuje položaj ...

Preberi več

Letni poslovni načrt OS Ptuj ZRSZ

Tako kot vsako podjetje pripravi na?rt dela za teko?e leto, tudi na Zavodu za zaposlovanje pripravijo poslovni na?rt nameravanih aktivnosti. Preverjali smo, kakšne bodo te aktivnosti na obmo?ni službi Ptuj. V poslovnem na?rtu si je ptujska obmo?na služba ZRSZ zadala smele cilje, ki se jih bo v teko?em letu trudila izpolniti. V okviru aktivne politike zaposlovanja je letos nekaj novosti, zlasti v info ...

Preberi več

Pogled na železniško nesrečo v Podvincih

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne ob?ine Ptuj se je sestal na 22. redni seji. Med 14 to?kami dnevnega reda so podali tudi analizo prometne nesre?e s smrtnim izidom na nivojskem prehodu lokalne ceste ?ez železniško progo v Podvincah, ki se je zgodila 10. januarja. Vlak je povozil 75-letno kolesarko, ki pred prehodom ?ez železniško progo, ozna?enim z Andrejevim križem in prom ...

Preberi več

Po prehrambene pakete Rdečega križa vse več ljudi

Kakšna je socialna slika, se pri delitvah prehrambenih paketov pokaže že v za?etku leta, ko ljudje nimajo priložnosti, da bi dodatno kaj zaslužili in ker je tisto, kar so ?ez poletje pridelali na vrtu, že pošlo. Na ptujskem Obmo?nem združenju Rde?ega križa smo preverjali, kakšen pokazatelj so zadnje delitve. Kriza se pri razdelitvah prehrambenih paketov pozna že zadnji dve leti, kar se ...

Preberi več

Župani Spodnjega Podravja o ravnanju s komunalnimi odpadki

Župani Spodnjega Podravja so se v tem tednu sestali na 6. redni seji, na kateri so obravnavali sedem to?k dnevnega reda. Najprej je bila podana informacija s strani poslanca DZ RS, ki je opozoril, da prevelikega optimizma ne gre dajati, saj vse bazira na var?evalnih ukrepih. Sledila je informacija skupne ob?inske uprave ob?in v Spodnjem Podravju o pripravi novelacije predpisov o na?inu izvajanja gospodarske ...

Preberi več
Na vrh