Domov » 2012 » marec

Kako smo dobili državo?

Društvo izobražencev Viktorina Ptujskega je pripravilo Viktorinov ve?er, na katerem je bila gostja doktorica Rosvita Pesek. Voditeljica Odmevov se je na predavanju sprehodila skozi obdobje Osamosvajanja Slovenije med leti 1987 in 1992 ter je osvetlila glavne dogodke tega obdobja. V drugem delu ve?era je podala dokaj kriti?en pogled mladih na poznavanje pomembnih zgodovinskih dogodkov, ki so zaznamova ...

Preberi več

Ptujske kegljačice izgubile in izpadle iz 1.B lige

Dvoboj med Kegljaškim klubom Drava Deta centrom in Miklavžem je bil odlo?ilen za doma?o ekipo za obstanek v 1. B slovenski ženski kegljaški ligi. Ptuj?anke so nastopale pod dodatnim pritiskom in so izgubile z rezultatom 6 : 2. Igralke iz Miklavža so po zaostanku z 2 : 0 naredile popoln preobrat, saj so dobile štiri posamezne igre, prav tako pa so podrle ve? kegljev, kjer je bil za dodat ...

Preberi več

S kolegija županov Spodnjega Podravja

Najve? ?asa so župani Spodnjega Podravja na zadnji seji kolegija namenili razpravi o podelitvi koncesije za ravnanje z odpadki. Zato bodo morale ob?ine sprejeti odlok o na?inu izvajanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in koncesijski akt za izbiro izvajalca za izvajanje vseh štirih gospodarskih javnih služb na celotnem obmo?ju Cero Gajke. Županom so vsebino aktov, ki so potrebn ...

Preberi več

Akcija "Vprašaj o svojem zdravilu"

Lekarniška zbornica Slovenije pripravlja skupaj z lekarnami projekt Vprašaj o svojem zdravilu. Preverjali smo, kaj bodo v okviru projekta pripravili v ptujskih lekarnah. Projekt Vprašaj o svojem zdravilu sodi v sklop projektov za pove?evanje varnosti in boljših izkoristkov zdravljenja z zdravili. Tokrat bo namenjen osveš?anju o pravilni uporabi protibole?inskih zdravi ...

Preberi več

Poraz kegljačev Drave ob koncu sezone

Kegljaški klub Drava Deta Center se je v zadnjem krogu 3. slovenske kegljaške lige vzhod pomerila s favorizirano ekipo Prepolj. Gostje, ki so na prvenstveni lestvici za nekaj mest pred Ptuj?ani so bili zares le za nianso boljši tekmec in so navidezno visoko slavili z rezultatom 6 : 2. O izena?enosti ekip najbolje pri?a razmerje v prid gostov v podrtih kegljih, ki je bilo izraženo v rezu ...

Preberi več

Vino Ptuj 2012

Društvo vinogradnikov in sadjarjev Haloze je prejšnji teden v reflektoriju Minoritskega samostana pripravil dvaindvajseto ocenjevanje vin Vino Ptuj 2012. Strokovna komisija je imela težko delo in vinogradniki bodo za najboljša vina prejeli priznanja. Letos je bilo na tekmovanje prijavljenih 152 vzorcev. Po besedah predsednika Društva vinogradnikov in sadjarjev Haloze Edija Hojnik ...

Preberi več

S seje Mestnega sveta MO Ptuj

Svetnice in svetniki Mestne ob?ine Ptuj so se v ponedeljek sestali na 16. redni seji Mestnega sveta. Obravnavali so 12 to?k, najve? razprave pa so namenili sprejemanju Investicijskega programa za izgradnjo Ve?namenskega športnega centra Ptuj. Svetnice in svetniki so investicijski program za izgradnjo Ve?namenskega športnega centra Ptuj sprejeli z 19 glasovi za, 3 proti, 4 pa niso glasovali. Ta ...

Preberi več

Varnostne razmere v MO Ptuj so ugodne

?lani varnostnega sosveta so se sestali na svoji 4. seji. Preverili smo, kakšni so trendi varnostnih pojavov v MO Ptuj in kakšen je plan dela za letošnje leto. Varnostne razmere na obmo?ju, ki ga pokriva Policijska postaja Ptuj so bile v minulem letu stabilne in ugodne. Se pa je žal poslabšalo stanje prometne varnosti, pove?alo se je število prometnih nesre?,tistih z hudim ...

Preberi več
Na vrh