Domov » 2012 » oktober (Page 8)

Mednarodno povezovanje lokalnega podjetništva

Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu je minuli ?etrtek pripravil poslovno konferenco na temo Mednarodnega povezovanja lokalnega podjetništva. Gospodarsko stanje v Sloveniji ni zavidljivo, zato prav sedaj potrebuje dodatne spodbude in širjenje preko meja naše države, kjer so zaradi prostega pretoka možnosti za poslovne izzive vse ve?je, niso pa dovolj izkoriš?ene. Prav zato so s ...

Preberi več

Premestitev posmrtnih ostankov iz starega pokopališča

Zaradi preureditve starega pokopališ?a ob Volkmerjevi cesti, pristojni na Mestni ob?ini Ptuj svojce prosijo, v kolikor do 15. decembra 2012 želijo premestiti posmrtne ostanke, naj to v ?asu uradnih ur, sporo?ijo na Mestno ob?ino Ptuj, na Oddelek za gospodarske javne službe, investicije, kakovost in gospodarstvo. Vse dodatne informacije pa lahko dobijo pri Ivanu Stopajniku. Pokli?ejo ga lahko tudi na telefon ...

Preberi več

Prvi dan inovativnosti

V podjetju Talum so se odlo?ili, da bodo z množi?nostjo na podro?ju inovativnosti poskušali zaposlene pritegniti k razmišljanju, v katero smer bo šel razvoj podjetja v prihodnje. Dan inovativnosti je korak k spreminjanju miselnosti zaposlenih, kar je v kriznih ?asih nujen premik, saj brez iskanja novih poslovnih idej in priložnosti ne gre ve?. Sicer pa so v Talumu ponosni na mnoge rešitve in ideje, ki so ji ...

Preberi več

Premiera Rdeče kapice

V?eraj se je v Mestnem gledališ?u Ptuj odvila 2. premiera letošnje sezone. Koprodukcijska predstava za otroke Rde?a kapica, v režiji Saša Jovanovi?a, je navdušila najmlajše. Po Kurentu ter Aski in volku se režiser Jovanovi? tokrat predstavlja z Rde?o kapico. Klasi?ne pravljice, ki je ena od najbolj priljubljenih, pa se vendarle ni upal lotiti kar tako, kot da mu je vzbujala neko strahospoštovanje. Ob vseh m ...

Preberi več

Ob Svetovnem dnevu učiteljev

Društvo ravnateljev ptujskega podro?ja, obmo?na organizacija Zveze svobodnih sindikatov Slovenije ter Sindikat vzgoje in izobraževanja so na ?etrtkovi slovesnosti ob Svetovnem dnevu u?iteljev najzaslužnejšim podelili Žge?eve plakete in priznanja. Slavnostni govornik je bil predsednik države, dr. Danilo Türk. Na Ptuju vsako leto tradicionalno podelijo Žge?eve plakete in priznanja najbolj zaslužnim s podro?ja ...

Preberi več

Naslednje položnice za toplotno energijo bodo poslale Javne službe

Od ponedeljka, 1. oktobra, dejavnost oskrbe s toplotno energijo opravljajo Javne službe Ptuj. Zato ob?anov, nekoliko druga?ne položnice, ne smejo presenetiti. Naslednje bodo izstavile Javne službe Ptuj. Položnice tako ne bodo ve? opremljene z oznako Komunalnega podjetja Ptuj, ampak z vsemi ustreznimi podatki in znakom Javnih služb. Poravnati jih bom mogo?e na mestni blagajni, brez pla?ila provizije. Uporabn ...

Preberi več

Novi daljnovod bo potekal čez 4400 parcel

  Odgovorni v Elesu, ki je prevzela vlogo nosilca projekta izgradnje daljnovoda 2x400 kV Cirkovce-Pince, je v Ormožu pripravila novinarsko konferenco. Predstavili so klju?ne dejavnike in postopke, ki bodo pomembni za lastnike nepremi?nin na trasi daljnovoda. 80 in pol kilometrov dolga trasa daljnovoda bo potekala skozi ob?ine Kidri?evo, Videm pri Ptuju, Markovci, Gorišnica, Ormož, Ljutomer, Beltinci, ?renšo ...

Preberi več

Padec z ringa ustavil Tadeja Toplaka

?lan ptujskega kluba tajskega boksa Muay Thai Gym Tadej Toplak je v Sankt-Peterburg tekmoval na njegovem tretjem svetovnem prvenstvu. ?eprav znan pregovor pravi, da gre v tretje rado, to ne velja za ptujskega borca, ki v uvodnem dvoboju proti Avstralcu Garethu Reesu ni imel sre?e, Potem, ko je bil absolutno boljši nasprotnik skozi vse tri runde se je pri njegovem zaklju?nem udarcu utrgala vrv, ki povezuje r ...

Preberi več
Na vrh