oktober – 2014 – Petv
Domov » 2014 » oktober (Page 9)

Dominikanski samostan med Odprtimi hišami

V okviru mednarodnega dogodka Odprte hiše, ki ga od leta 1992 organizirajo po vsem svetu, je pretekli vikend v Sloveniji svoja vrata odprlo ve? kot 100 objektov. Med njimi tudi ptujski dominikanski samostan. Obnova Dominikanskega samostana je ena izmed ve?jih investicij, ki se izvaja v ptujski ob?ini. Skupina obiskovalcev si ga je ogledala pod vodstvom Milana Tomca, odgovornega vodje projekta obnove. Zanima ...

Preberi več

Na obisku v ptujskem Sončku

Letošnji svetovni dan cerebralne paralize je potekal pod geslom Zaživimo skupaj in je poudarjal pravico, da bolniki s to boleznijo zaživijo enakovredno življenje v skupnosti. V Varstveno delovnem centru Son?ek Ptuj so v goste povabili prijatelje iz Sožitja in Osnovne šole doktorja Ljudevita Pivka. Za nepozaben dan je poskrbel igralec Tadej Toš. V ptujski enoti Son?ka se trudijo v ?im ve?ji meri vklju?evati ...

Preberi več

Podelitev Žgečevih priznanj in plaket ob Svetovnem dnevu učiteljev

Svetovni dan u?iteljevobeležujemo 5. oktobra. Odlo?itev o tem dnevu je bila sprejeta na Mednarodni konferenci o izobraževanju leta 1993 v Ženevi,zato ker je bil na ta dan leta 1966 na medvladni konferenci v organizaciji UNESCO in Mednarodne organizacije del sprejet dokument Priporo?ila o položaju u?iteljev, ki je veljaven še danes. Priporo?ila jasno dolo?ajo pravice in dolžnosti vzgojiteljev in u?iteljev te ...

Preberi več

Nacionalna akcija PEŠCI

Nacionalna akcija Pešci, ki se je pri?ela 1. oktobra in bo trajala še do jutri, sodi pod okrilje Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa 2013 – 2022, v njej pa ob Agenciji za varnost prometa sodelujejo še Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija za ceste, Policija in vsi tistih, ki so povezani z varnostjo v prometu. Pešci predstavljajo v cestnem prometu ranljivejšo skupino udeležencev, zato se na po ...

Preberi več

Mlada ptujska dekleta igrajo v 1. namiznoteniški ligi

V športni dvorani Mladika sta se v 1. krogu 1. slovenske namiznoteniške lige za ženske sešli ekipi Ptuja in Arrigonija. Po dobri uri igre so gostje iz Izole slavile z najvišjim možnim izidom 5:0. Doma?o ekipo so tokrat sestavljale Anja Bezjak, Samira Kristin Allwinger in Katja Krajnc. Vsaka izmed njih je igrala po svojih najboljših mo?eh in je nasprotnicam iz primorske odvzela tudi kakšen niz. Ptuj?anke so ...

Preberi več

5. gobarski praznik

Gobarsko društvo Ptuj je izvedlo 5. gobarski praznik, na katerega so ?lani in tudi ne ?lani prinesli užitne, neužitne, pogojno užitne in tudi smrtno strupene gobe. Glede na prejšnja leta je bilo razstavljenih ve? vzorcev gob. Po oceni determinatorja društva Luka Šparla je bilo mo? tokrat na razstavi videti 235 vrst gob. Ob pestrem naboru gob se je na razstavi dalo videti tudi razli?ne fotografije in strokov ...

Preberi več

Bogastvo okusov podeželja

Ob zaklju?ku programskega obdobja 2007-2013 so v LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah predstavili še zadnjega izmed 60 projektov, ki so jih izvedli v sedmih letih. Zanje so pridobili 800.000 evrov evropskih sredstev. Vsi dopolnjujejo kakovost življenja v Spodnjem Podravju, tudi kulinari?ni projekt Bogastvo okusov podeželja. Po številu vklju?enih partnerjev in sodelujo?ih je eden izmed naj ...

Preberi več

Svetovni dan jezikov na Ekonomski šoli Ptuj

Na Ekonomski šoli Ptuj ob Evropskem dnevu jezikov tradicionalno pripravljajo razli?ne dogodke. To je dan, ko praznujemo jezikovno raznolikost v Evropi in spodbujamo u?enje jezikov.  Na pobudo Sveta Evrope v Strasbourgu ga od 2001 dalje vsako leto praznujemo 26. septembra. U?enje tujih jezikov je poleg pridobivanja splošnih znanj, eden izmed glavnih ciljev v izobraževalnem programu Ekonomske šole Ptuj. Dejav ...

Preberi več

Živa kulturna dediščina nas bogati

Po posvetih o živi kulturni dediš?ini, ki so jih na ptujskem gradu pripravili v ?asu zadnjih treh Kurentovanj, si se v Pokrajinskem muzeju Ptuj Ormož odlo?ili organizirati poseben dogodek z naslovom Živa kulturna dediš?ina nas bogati, na katerem so se predstavili rokodelci in obrtniki. Živa kulturna dediš?ina poleg gospodarskega in obrtniškega znanja vklju?uje tudi ustno izro?ilo in ljudsko slovstvo, uprizo ...

Preberi več
Na vrh