oktober – 2014 – Petv
Domov » 2014 » oktober (Page 12)

OŠ Olge Meglič del Drevesne olimpijade

Osnovna šola Olge Megli? se je pridružila projektu Drevesna olimpijada, ki ga organizira globalna virtualna šolska mreža ENO. Slogan hitreje, višje, mo?neje poziva šole po vsem svetu, da sadijo drevesa in da s skupnimi mo?mi do leta 2017 posadijo 100 milijonov dreves. V projekt Drevesne olimpijade je skozi najrazli?njše aktivnosti povezanih preko 10000 šol iz 157 držav. V projektu so iz Osnovne šole Olge Me ...

Preberi več

10. Dan slovenskih lekarn posvečen ledvicam

V prejšnjem tednu smo obeleževali že 10. Dan slovenskih lekarn. V osnovi je namenjen predstavitvi lekarniške dejavnosti in poslanstva farmacevtov, ki kot strokovnjaki svetujejo o varni in u?inkoviti rabi zdravil. Letošnji je namenjen ledvicam in zdravilom. Ledvice so izjemno pomemben vitalni organ, opravljajo pa številne življenjsko pomembne funkcije, od tega, da sodelujejo pri uravnavanju krvnega tlaka, ra ...

Preberi več

Ptujčani drugi na državnem preverjanju prve pomoči

20. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomo?i Civilne zaš?ite in Rde?ega križa je bilo v Kopru in na njem je tekmovalo štirinajst ekip. Te je ?akalo sedem delavnih mest, kjer so ekipe morale oskrbeti razli?ne ponesre?ence. Na vsaki to?ki so sodniki ocenjevali tekmovalce in najve? to?k 7465 je osvojila ekipa iz Grosupljega, medtem ko je ekipa Mestne ob?ine Ptuj zbrala 7385 to?k in je bila odli?na ...

Preberi več

S septembrske seje SPVCP MO Ptuj

?lani Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Ptuj so se sestali na 13. redni seji. Osredoto?ili so se na varnost otrok v za?etku šolskega leta, pregledali poro?ila o že izpeljanih preventivnih akcijah in na?rte za tiste, ki do konca leta še sledijo. ?lani SPVCP so z veseljem ugotovili, da se v prvih dneh novega šolskega leta ni pripetila nobena prometna nesre?a z udeležbo otroka ali mladostnika. ...

Preberi več

Igriva košarka na Osnovni šoli Ljudski vrt

Igriva košarka je namenjena de?kom in deklicam starosti od ?etrtega do devetega leta starosti. Predstavitev projekta na Ptuju poteka vsako leto in tokrat je bila na Osnovni šoli Ljudski vrt. Namen igrive košarke je, da otroci razli?nih stopenj znanja in sposobnosti uživajo in se zabavajo. Ve?ina otrok se je na Igrivi košarki prvi? spoznalo s tem športom in morda bo kdo izmed mladih ?ez ?as postal dober koša ...

Preberi več

Tudi na Ptuju kmalu žarni zid

Po prevzemu upravljanja novega rogozniškega pokopališ?a so na Javnih službah Ptuj že v preteklem letu za?eli z nujnimi investicijami, ureditvijo razsvetljave in ozvo?enja. Ob?anke in ob?ani pa so izrazili tudi potrebo po žarnem zidu. Pripravljalna dela so že izvedena, tako da se bo izgradnja za?ela še pred 1. novembrom. Hitrost izvajanja del je odvisna tudi od vremena. Po Hodnikovih besedah bi tako svojci u ...

Preberi več

Praznovanje svetovnega dneva turizma v Mestni občini Ptuj

Letošnji svetovni dan turizma je potekal pod sloganom Turizem in razvoj skupnosti. In kot je v navadi ob tem dnevu, so tudi letos, v Mestni ob?ini Ptuj podelili priznanja za najlepše ocvetli?ene hiše in urejene okolice. Nagrajence predlagajo ?lani svetov ?etrtnih skupnosti, dokon?no pa jih izbere komisija Turisti?nega društva. To svoje aktivnosti na podro?ju turizma povezuje z bogato tradicijo skrbi za urej ...

Preberi več

Izboljšajmo Ptuj

Uvajanje novih informacijskih tehnologij pri interakciji z ob?ani je eden izmed ciljev, ki so si jih v Javnih službah zadali že pred ?asom. Po obveš?anju o odvozu odpadkov s sms sporo?ili, želijo z aplikacijo Izboljšajmo Ptuj ob?anom omogo?iti, da skrbnike javne infrastrukture obveš?ajo o poškodovanih cestiš?ih, divjih odlagališ?ih, nedelujo?i javni razsvetljavi in podobnem. Aplikacija je preprosta za upora ...

Preberi več

Ptujska kronika, četrtek 2. oktober 2014

PRISPEVKI: Ovadba zoper župana MO Ptuj s strani dveh švicarskih podjetnikov Nova Slovenija (Lokalne volitve 2014) Združena levica – Stranka TRS (Lokalne volitve 2014) Stranka Mira Cerarja (Lokalne volitve 2014) Dan odprtih vrat ZD Ptuj (Zdravstvo) Inovativne odprte tehnologije (Gospodarski projekt) Bolj urejena ob?ina s pomo?jo aplikacije (Novost) 20 let Znanstveno-raziskovalnega središ?a Ptuj (Slavnostna p ...

Preberi več

Ovadba zoper župana MO Ptuj s strani dveh švicarskih podjetnikov

Glavna izvajalca in projektanta postavitve ptujske ?istilne naprave sta vložila ovadbo zoper župana MO Ptuj dr. Štefana ?elana, ki je na današnji tiskovni konferenci obtožbe odlo?no zavrnil. V Ve?eru smo lahko prebrali, da sta glavna izvajalca in projektanta ptujske ?istilne naprave Kalchbrenner in Hager vložila ovadbo zoper župana MO Ptuj dr. Štefana ?elana. Župan na obtožbe odgovarja, da so zavajajo?e in ...

Preberi več
Na vrh