Domov » 2014 » november (Page 2)

Velike razlike v vrednostih pri energetski sanaciji šol

Svetnice in svetniki MS MO Ptuj so se sestali na 2. izredni seji. Na dnevnem redu so jih ?akale tri to?ke. Slednje so bile po tem, ko so jih soglasno podprli že na sejah odborov, soglasno sprejete tudi na seji. Vendarle so nekateri svetniki zaskrbljeni nad prepla?anima projektoma in skepti?no pri?akujejo prora?un. Pri obeh projektih energetske sanacije se namre? dejanska vrednost bistveno razlikuje od proje ...

Preberi več

Predstavitev poklica kuhar

Najpogostejše vprašanje, ki si ga zastavljajo devetošolci, je zagotovo, na katero srednjo šolo naj se vpišem. ?e je še pred leti veljajo, da je pot v gimnazijo najbolj prakti?na, saj prinaša ?as za sprejemanje odlo?itve o poklicu, v ?asu pove?ane brezposelnosti u?enci in starši iš?ejo informacije o srednjih izobraževanjih in poklicih na podro?jih, kjer je ve? možnosti za zaposlitev. Šolski svetovalci ptujsk ...

Preberi več

Nogometaši Drave bodo prezimili pod vrhom

Pod okriljem Medob?inske nogometne zveze Maribor je potekalo tekmovanje v 3. slovenski nogometni ligi sever, v kateri nastopa v sezoni 2014/2015 Nogometni klub Drava. Ptuj?ani so v jesenskem delu na trinajstih to?kah skupno zbrali 29. to?k in so s sedmimi to?kami zaostanka na drugem mestu prvenstvene lestvice za ekipo Maribora B. Modri so iz statisti?nega zornega kota devetkrat zmagali, dvakrat so igrali ne ...

Preberi več

Tajvanska gospodarska delegacija na delavnem obisku na Ptuju

Na povabilo Gospodarske zbornice Slovenije se je tudi na Ptuju na delavnem obisku ustavila tajvanska delegacija gospodarstvenikov. Ti so bili na delavnem sestanku v podjetju MZK Elektro, kjer so pogovori tekli na relaciji možnih medsebojnih sodelovanj in predstavitvi to?no dolo?enih projektov. Tako so predstavili tri projekte in sicer projekt topolovih vlaken, projekt odpadkov v gradbene kompozite in projek ...

Preberi več

10 let Višje šole Ptuj

Letos mineva 10 let, odkar so prag Višje šole Ptuj prestopili prvi študenti. V tem ?asu jih je diplomiralo že okoli 600. Za?etnim programom ekonomija, mehatronika in upravljanje podeželja in krajine so preteklo leto dodali še bioniko. Vanjo tudi polagajo najve?je upe za prihodnost. Program mehatronika so razvili leta 2003. Diplomanti so po njihovih podatkih zelo zaposljivi. Veliko jih dela na odgovornih del ...

Preberi več

60 let Taluma

Eno najve?jih podjetij v naši bližini, Talum iz Kidri?evega, v letos praznuje 60 let svojega obstoja. „Fabrika“ kot so mu neko? rekli še zmeraj daje kruh ve? kot 1000 delavcem. V 60 letih pa je imel kar 10.000 zaposlenih. V sklopu praznovanja so kot vsako leto, pripravili sre?anje zaposlenih in za uspešno delo podelili štiri Talumove zlate metulje. Del Talumovega praznovanja 60. obletnice je bilo tudi sre?a ...

Preberi več

Slovenski tradicionalni zajtrk

Kot v vseh vrtcih in osnovnih šolah po Sloveniji, so se akciji slovenski tradicionalni zajtrk, pridružili tudi v ptujskih. Otroci so zajtrkovali lokalno pridelan med, mleko in doma?i kruh. Obiskali smo dve osnovni šoli, Olge Megli? in dr. Ljudevita Pivka, kjer so pred tradicionalnim zajtrkom med u?enci izvedli anketo, ali sploh zajtrkujejo in kaj. Rezultati so zanimivi. Vlada RS je na oktobrski redni seji 2 ...

Preberi več

Obisk programa “Z dojenčkom v kino” počasi in vztrajno narašča

V Mestnem kinu Ptuj se je odvila še ena od projekcij iz sklopa „Z dojen?kom v kino“. Za mamice in seveda tudi o?ete, so pripravili film Dva dneva, ena no?. Prihodnji mesec bo dve leti, odkar je na pobudo Nine Miloši? zaživel program Mestnega kina Ptuj Z dojen?kom v kino. Izhajala je iz takrat lastne izkušnje materinstva, ki je bila kot mlada mamica zaradi pestrega dojen?kovega urnika, prikrajšana za obiske ...

Preberi več

Zadnja Huda pokušnja letošnjega leta

Zadnja Huda pokušnja letošnjega leta je predstavila Bratka Bibi?a in vinarstvo Tur?an. Ljubitelji literature so tokrat prišli na svoj ra?un ob Bibi?evi knjigi Harmonika za butalce. Mednarodno uveljavljeni harmonikar in vokalist velja za enega od o?etov emancipacije harmonike od stereotipov. Z glasbilom, ki je razširjeno in priljubljeno po vsem svetu se na razli?ne na?ine identificira tudi slovenski narod in ...

Preberi več
Na vrh